ПОСЕБНИ ЕДУКАТИВНИ ПОТРЕБИ

АНГЛИСКИ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ЕДУКАТИВНИ ПОТРЕБИ

Тримесечна е-обука (курс и часови) по англиски јазик на база на менторство за лица со посебни едукативни потреби.

Цена: 28.000 денари