BULATS

Ефикасна ИНДИВИДУАЛНА ОБУКА од дома.

Основната подготовка се состои од 3 онлајн часа од по 60 минути, на кои теоретски и практично се запознавате со целиот тест.

На последниот час правиме онлајн симулација на целиот тест, така што со оваа обука станувате сигурни дека ќе го освоите потребниот број бодови.

 

BEC_Logo_CMYK

*ОПЦИЈА: Доколку се потребни повеќе часови, доплатата за дополнителен индивидуален 60-минутен онлајн час е 600 денари.

За да почнете со обуката, јавете ни се на 075 263 869 за договор за вашите термини.