БРЗИ КУРСЕВИ

ПРАКТИЧНИ 2-МЕСЕЧНИ КУРСЕВИ ПО ОПШТ И ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПОЧЕТЕН, СРЕДЕН И НАПРЕДЕН СТЕПЕН.

Секој степен има 9 тематски поглавја со аудио-видео лекции, интерактивни вежби и финален тест. За овие курсеви не се добива сертификат.

 

ОПШТ АНГЛИСКИ

ДВОМЕСЕЧЕН индивидуален курс за брзо и едноставно да ги научите и утврдите граматичките правила, да го подобрите слушањето, изговорот, разбирањето, читањето, пишувањето и фондот на зборови, учејќи со ваше темпо и 24/7 пристап.

ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ

ДВОМЕСЕЧЕН индивидуален курс, кој содржи реални ситуации и потреби во комуникацијата на работа или при деловно патување, со употреба на соодветен вокабулар, граматика, кореспонденција и конверзација, учејќи со ваше темпо и 24/7 пристап.

Наша препорака

Вашиот степен можете да го искомбинирате и со уплата на индивидуални онлајн часови, кои ќе бидат распоредени и одржани во термини договорени со вашата професорка. Часовите ќе ви дадат инстант поттик да го ставите вашиот англиски во функција практично и со поголема самодоверба.

ПОНУДА 2+1

Бидете деловно конкурентни со еднократна уплата на два степена од нашите брзи онлајн курсеви по ОПШТ или ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ, а ние ќе Ве наградиме со посетување и на трет, 2-месечен степен по Ваша желба 🤩