ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ

deloven_baner

Овој курс е алката што ги поврзува изучувањето на општиот англиски јазик и неговата примена на работното место.

Поделен е на три степени: почетенсреден и напреден

Содржи реални ситуации и потреби во комуникацијата на работа или при деловно патување, со употреба на соодветен вокабулар, граматика, кореспонденција и комуникација претставени преку тематски поглавја со аудио-видео презентации, вежби во составот на секоја лекција и контролни тестови. Предизвикот е зголемен со усни и писмени одговори испратени до вашата професорка, како и контролни тестови за евалуација на вашето знаење по секои три поминати тематски поглавја.

Секој степен се состои од 9 тематски поглавја и 3 контролни теста, со активно посетување на едукативен материјал од над 60 лекции и 180 вежби во рок од 6 месеци или пократко.