Цени на курсеви и часови

КУРСЕВИ

6 МЕСЕЦИ
4.000 ден.
6 МЕСЕЦИ
5.000 ден.
6 МЕСЕЦИ
6.000 ден.
3 МЕСЕЦИ
3.000 ден.
3 МЕСЕЦИ
4.000 ден.

БРЗИ КУРСЕВИ

2 МЕСЕЦИ ОПШТ
1.500 ден.
2 МЕСЕЦИ ДЕЛОВЕН
2.000 ден.

ЧАСОВИ

ПОДГОТВИТЕЛНИ ЧАСОВИ
1 час/45 мин.
550 ден.
КОНВЕРЗАЦИЈА ЗА ПОЕДИНЦИ
10 часа/45 мин.
6.000 ден.

ГРУПНИ ОНЛАЈН ЧАСОВИ

КОНВЕРЗАЦИЈА ИЛИ ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА (3 до 5 ученика)
10 часа/45 мин.
30% попуст/ученик

Начин на уплата

За физички лица уплатата се врши преку уплатница (образец ПП10), а за правни лица преку фактура. Пресметката ќе ја добиете на вашата имејл адреса штом се регистрирате (запишете).