BULATS

Ефикасна ИНДИВИДУАЛНА ОБУКА од дома.

Основната подготовка се состои од 3 онлајн часа од по 60 минути, на кои теоретски и практично се запознавате со целиот тест.

На последниот час правиме онлајн симулација на целиот тест, така што со оваа обука станувате сигурни дека ќе го освоите потребниот број бодови.

 

BEC_Logo_CMYK

*ОПЦИЈА: Доколку се потребни повеќе часови, доплатата за дополнителен индивидуален 60-минутен онлајн час е 800 денари.

За да почнете со обуката јавете ни се на 075 263 869 (Viber), или на Skype - englishmak, за договор за вашите термини.