ал

АЛЕКСАНДАР

СРЕДЕН СТЕПЕН
Јас многу сум задоволен од курсот затоа што научив многу работи од него.Научив да пишувам,да одговарам прашања и да зборувам англиски.Затоа јас сум задоволен.