ева

ЕВА

СРЕДЕН СТЕПЕН
Се’ за овој курс ми се допаѓа. Многу добар метод за осамостојување на едно дете и по мое мислење работата вака е и многу побрза и поефикасна за секој ученик. Многу ми се допаднаа текстовите, креативни се и интерактивни