ивана

ИВАНА

ПОЧЕТЕН СТЕПЕН
Во курсот најмногу ми се допаѓа тоа што лекците се кратки и прецизни и е акцентирано најглавното. Исто така ми се допаѓа тоа што можеш да го посетуваш курсот во секое време и тоа што одговорите од вежбите од професорката ми стигнуваат во брзо време.