ивас

ИВА

Posted

НАПРЕДЕН СТЕПЕН

Ми се допаѓа тоа што лекциите се објаснети опширно, како и тоа што се учи на многу лесен и забавен начин. Секој пат кога ќе се вклучам на курсот, гледам големо подобрување во мојот англиски јазик. Генерално сум задоволна од тоа што го постигнав оваа учебна година.