суза

СУЗАНА

Posted

ПОЧЕТЕН СТЕПЕН
Ми се допаѓа затоа што не сум обврзана со време (одење некаде од/до часот), можам да учам колку пати сакам во денот, учам кога можам. Задоволна сум од начинот на пренесување на знаењето, лекциите се добро објаснети и има одлични примери кои ќе ги користам во мојот живот.