јаков

ЈАКОВ

ПОЧЕТЕН СТЕПЕН

Во споредба со тоа како учев англиски во другите училишта, овој начин најмногу ми помогна навистина да го совладам англискиот јазик. Презадоволен сум од постигнатото, најмногу поради наставничката и нејзиниот начин на пренесување на знаењето.