Цени на курсеви и часови

КУРСЕВИ

6 МЕСЕЦИ
3.000 ден.
6 МЕСЕЦИ
4.000 ден.
6 МЕСЕЦИ
5.000 ден.
3 МЕСЕЦИ
2.000 ден.
3 МЕСЕЦИ
2.500 ден.

ЧАСОВИ

ПОДГОТВИТЕЛНИ ЧАСОВИ
1 час/45 мин.
450 ден.
BULATS
1 час/60 мин.
700 ден.

Начин на уплата

За физички лица уплатата се врши преку уплатница (образец ПП10), а за правни лица преку фактура. Пресметката ќе ја добиете на вашата имејл адреса штом се регистрирате (запишете).