КУРСЕВИ

Вие одлучувате кога, каде, колку време, сами или во друштво ќе ги посетувате нашите 24/7 онлајн курсеви!
  • За определување на Вашиот степен решете ги влезните тестови.
  • Курсевите се креирани според британски стандардни програми за изучување на англискиот јазик како странски јазик и се во согласност со Општата Европска Рамка (CEFR) и тоа: почетен степен А1/А2, преку среден степен В1/В2, па сѐ до напреден степен С1

cef

  • По завршување на секој степен добивате сертификат.

Како да се запишете на е-курс?