САКАМ ДА

СЕ ТЕСТИРАМ

Со решавање на влезните тестови ќе го утврдите вашето моментално ниво на познавање на англискиот јазик. Со резултатот од тестот ќе го определите степенот на кој треба да се запишете.