анита

АНИТА

СРЕДЕН СТЕПЕН
Ми се допаѓа што можам да учам од дома, кога сакам и колку сакам или сум во состојба да одвојам време. Ми се допаѓа што можам да се посветам на одредени теми колку што мислам дека ми е потребно и го дополнувам знаењето. Ми се допаѓаат темите и содржината од материјалот.