емили

ЕМИЛИЈА

ПОЧЕТЕН СТЕПЕН
Имав можност да се запознаам со бизнис термини кои се среќаваат во деловниот јазик. Задоволна сум од тоа што можев во секое време и од секое место да се вклучам во курсот. Ми се допаѓа тоа што има слушање, пишување, изговор и тестирање.