оги

ОГНЕН

СРЕДЕН СТЕПЕН

Во овој курс немаше нешто што не ми се допаѓаше. Се беше супер и можам да празнаам дека научив многу работи. Генерално сум задоволен од досегашните резултати, но преостанува уште последниот тест