розали

РОЗАЛИЈА

СРЕДЕН СТЕПЕН
Генерално сум задоволна од курсот. Ми овозможи да се потсетам на некои работи кои не толку често ги употребувам при користењето на англискиот јазик во секојдневниот говор.