станка

СТАНКА

ПОЧЕТЕН СТЕПЕН
Генерално сум задоволна од постигнатото, најмногу заради својата посветеност и вложен труд, но сепак наидував на потешкотии поради моето претходно непознавање на англискиот јазик. Мислам дека со вежбање ќе биде подобро и ќе можам да продолжам понатака со наредниот степен.