сузе

СУЗЕ

Posted

ПОЧЕТЕН СТЕПЕН
Mи се допаѓа, зашто ми овозможи да учам со свое темпо, во време кое мене ми одговараше. Тоа ми беше многу важно бидејќи сум мајка на две мали деца и немам доволно време за да посетувам курсеви. Научив многу работи и генерално презадоволна сум од целиот курс.