теа

ТЕА

СРЕДЕН СТЕПЕН
Ми се допаѓа затоа што им дава време на учениците да се посветат сами на своето знаење и е лесно да се управува. Генерално сум прилично задоволна